Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Folk som banner er ærligst

Ifølge forskning.no så er en som banner mer ærlig enn andre. Er det et bra utgangspunkt? Vel, det lurer også jeg på. Jeg har et forråd som ikke alltid imponerer, men ærlighet som det står i artikkelen:

I tre delstudier har forskere fra Nederland, Hongkong, USA og Storbritannia gransket sammenhengen mellom bannskap og ærlighet.

Alle tre studiene peker i samme retning.

Er det slik at de som ofte slenger om seg med bannskap også er mer uærlige, slik en del av oss helt sikkert antar? Eller er det tvert imot slik at den som oftere enn andre bruker kraftuttrykk og forbannelser er mer oppriktig både mot folk rundt seg og seg selv? Enten du liker det eller ikke: Denne forskningen peker helt klart i retning av det siste.

De tre delstudiene er foretatt i et laboratorium, med data fra Facebook og som en sammenligning mellom stater i USA. I alle tre delstudiene fant forskerne altså at de som banner mer enn andre, også er mer ærlige enn andre.

Dermed konkluderer de med at sammenhengen de har funnet er konsistent: Å bruke stygge ord henger sammen med mindre løgn og falskhet.

Kjenner du deg igjen?

Bruke stygge ord er ikke greit, men under ett så er det ingen tvil på hvem av oss som er mest frustrert når det spres løgn, falskhet. Ærlighet varer lengst – Det er det ingen tvil om lønner seg for oss alle.

Det står videre i artikkelen bannskap kan være både obskøn språkbruk og det som oppleves som blasfemiske ord. Å banne hører gjerne sammen med følelser som sinne, frustrasjon eller overraskelse. Noen ganger brukes bannskap til å underholde eller til å vinne sympati hos en forsamling. Også uærlighet kommer i mange former.

Den vanligste formen for uærlighet er nok det vi kaller «hvite løgner» eller «sosiale løgner». Dette er løgner vi forteller andre eller oss selv, fordi vi ønsker å framstå positivt eller fordi vi vil gjøre oss attraktive. Flere psykologiske studier har vist at vi mennesker overraskende ofte benytter oss av små løgner i hverdagen, gjerne uten at vi selv er klar over det.

Vi er mennesker med hvite løgner, sosiale løgner? Det er det ingen tvil om at vi er. Stoltheten er satt på prøve og en løgn må komme for at vi skal føle oss bra. Er det nødvendig?

Bannskap er antakelig noe de fleste vil sette i sammenheng med dårlig moral. Og siden uærlighet også knyttes til dårlig moral, er det trolig mange som igjen raskt setter likhetstegn mellom banning og uærlighet.

– Men sammenhengen mellom bannskap og uærlighet er vanskelig, påpeker David Stillwell, forsker ved Universitetet i Cambridge og en av lederne bak studien.

– Å banne blir ofte ansett som upassende. Men det kan også bli sett på som bevis for at noen forteller deg sin oppriktige mening. Akkurat som de ikke filtrerer språket sitt for å gjøre det de forteller deg mer spiselig, filtrerer de heller ikke synspunktene sine.

Forskerne tok altså i bruk både laboratorier og sosiale medier for å finne ut mer om bannskap og ærlighet.

Da 276 studiedeltagere ble spurt om å skrive ned alle banneordene de kunne. I tillegg ble det bedt om å fortelle når de bruker disse ordene. Da de deretter ble gransket i en løgntest, viste det seg at de som skrev ned flest banneord også var de ærligste.

I en annen studie samlet forskerne data fra 75 000 amerikanske Facebook-brukere og gransket banneordene de benyttet på det sosiale mediet. Da fant de gjennom språkgjenkjenning at personene som brukte flest banneord, også oftere brukte ord og formuleringer forskere vet at kan knyttes til ærlighet.

For eksempel bruker ærlige personer oftere enn andre pronomenene «jeg» og «meg».

Forskerne kunne også bruke en indeks i USA som viser hvor hederlige og uhederlige folk er i ulike amerikanske delstater. Hederlighetsindeksen er basert på faktorer som kriminalitet og korrupsjon. Dette koblet de igjen til bannskap i hver av delstatene.

Da viste det seg at i to av de tre amerikanske delstatene som skårer aller høyest på USAs hederlighetsindeks, Connecticut og New Jersey også er der hvor det bannes mest I delstater som skårer lavest på hederlighet i USA, flere av dem sørstater, banner innbyggerne aller minst.

Artikkelen retter helt klart noen interessante spørsmål som mange av oss som banner (Kanskje for mye) bør gå i oss selv, samtidig som det står i artikkelen du har lest her på Halvard Henry og co, så hjelper det åpenbart for ærligheten at vi banner mer enn antatt. Som jeg skriver over, det er ikke alltid imponerende for noen andre å høre et ordforråd med mye banneord i seg.

Er du en ærlig person, eller er du en som sprer løgner rundt deg for at livet ditt skal være fargerikt mer enn det er? Kommentar ønskes velkommen!!

Lenge leve ærligheten!!

Kanskje du også liker

Alan Parker er død

Sir Alan Parker, den anerkjente britiske regissøren av filmer som Fame, Evita og Bugsy Malone, er død i en alder av 76 år. Den doble …

Les Mer

Wigan Athletic rykker ned til League One etter 12 minuspoeng

Wigans nedrykk til League One er bekreftet etter at klubben tapte anken med 12 minuspoeng for å gå i administrasjon. Wigan anket straffen på grunnlag …

Les Mer

System Of A Down er tilbake på 15 år med to nye sanger i Protect The Land og Genocidal Humanoidz

System Of A Down er tilbake 15 år og det med to nye sanger med tittelen Protect The Land og Genocidal Humanoidz. Bandet som holder …

Les Mer